Friday, 27 December 2013

*Group Purchase of RAIN EFFECT and Donation for Support Activities*

*Group Purchase of RAIN EFFECT and Donation for Support Activities*
Posted by  huhuhuhu @ The Cloud

The Cloud Executive has issued a notice concerning the group purchase of RAIN EFFECT album and donation for funding RAIN EFFECT support activities.  Following is the link:

The Cloud

**Group purchase of RAIN EFFECT album for overseas fans**

As you know earlier on we accepted application from overseas fans to pre-order the album. However subsequently we found out there are a number of websites that offer the album with international delivery.

The Cloud Executive has announced in her notice the price of the album ordered via the Cloud: 15,000 KRW, excluding delivery fee.  Payment has to be by bank transfer.

For overseas fans who submitted their pre-order, I need to calculate the shipping cost individually for each of you.  I will also assist with PayPal but this will involve a very slight currency exchange loss.

It seems to me that it may be cheaper to buy the album directly from websites (making sure to purchase from websites that count the sale of the album on Hanteo chart).

However if you prefer to stick to your order via the Cloud, I will be very happy to assist.  I will write to those who applied and confirm which way you prefer to buy the album.

**  Donation to fund RAIN EFFECT support activities**

We hope world clouds can unite together and do our best to make RAIN EFFECT  topping all  Korean pop charts as soon as it is released.  Purchasing the album only counts for a certain %, a lot of the counts depend on the purchase of sound source.  For tips about getting to top charts please refer to the following post:

The Cloud

RAIN's Little Cloud™

The Cloud now seeks voluntary donations from all fans, which will be used solely to support  RAIN EFFECT album.  We hope many fans will participate on this like what we did for R2B and other charity projects.  Contributions can be done via PayPal.  The PayPal account is: heidi.shanghai@hotmail.com.

We will also appreciate group contributions driven by individual fan sites.

I will acknowledge all contributions when payment is received.  Contributions will be converted into Korean Won and will be transferred to the Cloud Executive.  I will also prepare a full contributor's list and submit to the Cloud Executive for record.

If you have any questions about this initiative, please feel free to contact me at raincloudworld@gmail.com.

Thank you for your support!
Romanian translation by Benghi

*  Achiziționarea in grup a albumului RAIN EFFECT și donatie pentru activități de sprijin *

Executivul Cloud a emis un aviz cu privire la achiziționarea in grup a albumului RAIN EFFECT și donarea pentru finanțarea activităților de suport pentru RAIN EFFECT. În urma este link-ul:

The Cloud

** Achizitionarea in grup a albumului lui RAIN 'RAIN EFFECT' pentru fanii de peste ocean **
După cum știți, mai devreme am acceptat cererea de fani de peste mări pentru pre-comandarea albumului. Cu toate acestea, ulterior, am aflat că există un număr de site-uri web care oferă albumul cu livrare internațională.

Executivul Cloud a anunțat în preavizul ei prețul albumului comandat prin intermediul Cloud : 15.000 KRW, exclusiv taxa de livrare. Plata trebuie să fie prin transfer bancar .

Pentru fanii de peste mări care au depus deja pre-comanda, am nevoie pentru a calcula costul de transport individual pentru fiecare dintre voi. Eu va voi ajuta, de asemenea, cu PayPal, dar acest lucru va implica o foarte mică pierdere de schimb valutar.

Mi se pare că ar putea fi mai ieftin să cumperi albumul direct de la site-uri web (asigurându-vă să cumparati de la site-uri care figureaza pe diagrama Hanteo in vanzarea albumului).

Cu toate acestea , dacă preferați să rămânem la comanda prin intermediul Cloud , voi fi foarte bucuroasa să vă ajut. Voi scrie celor care au aplicat și veti confirma modul în care preferati să cumperati albumul.

** Donație pentru a finanța activități de sprijin pentru RAIN EFFECT **

Sperăm ca toti Clouds din lume sa se poatat uni împreună și sa facem tot posibilul pentru a face RAIN EFFECT sa fie pe primul loc in  toate topurile pop coreene, de îndată ce acesta este lansat. Achiziționarea albumului contează doar pentru un anumit %, o mulțime din suport depinde de achiziționarea de sursa de sunet. Pentru sfaturi cu privire la obținerea de grafice de top, vă rugăm să consultați următorul post:

The /cloud

RAIN's Little Cloud™


Cloud caută acum donatii voluntare din partea tuturor fanilor, care vor fi utilizate exclusiv pentru a-l sprijini pe RAIN cu albumul sau RAIN EFFECT. Speram ca multi fani vor participa la aceasta, cum  am făcut si pentru R2B și alte proiecte de caritate. Contribuțiile se pot face prin PayPal. Contul de PayPal este : heidi.shanghai@hotmail.com

Vom aprecia de asemenea, contribuții de grup conduse de site-uri individuale.
Voi recunoaste toate contribuțiile , atunci când plata este primită. Contribuțiile vor fi convertite în  Woni coreeni și vor fi transferate la Executivul Cloud. Eu va pregăti, de asemenea, lista persoanelor care au aontribuit pe deplin și o voi prezinta  Executivului  Cloud pentru înregistrare.

Dacă aveți orice întrebări cu privire la această inițiativă, vă rugăm să nu ezitați să mă contactați la raincloudworld@gmail.com

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat!
Indonesian translation by Mayassi

*Pembelian Album RAIN EFFECT Secara Grup dan Donasi Aktivitas Pendukung*

Cloud Executive telah mengeluarkan  pemberitahuan terkait pembelian  album Rain Effect secara kelompok dan donasi untuk dana aktifitas dukungan RAIN EFFECT.  Link sebagai berikut :

The Cloud

** Pembelian album RAIN EFFECT secara grup bagi Overseas fans (fans dari luar Korea)**

Seperti yang kalian ketahui sebelumnya kami menerima pedaftaran dari overseas fans untuk pre-order  album.  Namun kemudian kami menemukan ada beberapa website yang menawarkan album dengan pengiriman internasional.

Cloud Executive telah memberitahukan harga dari album yang dipesan lewat Cloud : 15,000 KRW, belum termasuk biaya pengiriman. Pembayaran harus melalui transfer bank.

Untuk overseas fans yang telah mengajukan pre-order, saya perlu menghitung biaya pengiriman secara individu untuk kalian masing-masing.  Saya juga akan bantu dengan PayPal tapi ini akan ada sedikit selisih biaya penukaran mata uang.

Tampaknya mungkin akan lebih murah apabila membeli album secara langsung dari website  (pastikan untuk membeli album dari website yang menghitung penjualan album di chart Hanteo).
Akan tetapi jika kalian lebih memilih untuk tetap melakukan order lewat The Cloud, saya dengan sangat senang hati akan membantu. Saya akan mencatat siapa aja yang mendaftar dan memastikan cara yang lebih kalian sukai untuk membeli album tersebut.

** Donasi untuk aktivitas pendukung RAIN EFFECT **

Kami harap World Clouds dapat bersatu dan melakukan yang terbaik untuk membuat RAIN EFFECT menjuarai seluruh pop chart di Korea segera setelah album tersebut dirilis. Pembelian album hanya dihitung untuk sekian %,  sebagian besar  penghitungan berdasarkan pada pembelian sound source (musik digital). Tip-tip untuk mencapai posisi paling atas dalam chart bisa dilihat pada pos sebelumnya .

The Cloud

RAIN’s Little Cloud

The Cloud sedang mengumpulkan donasi suka rela dari semua fans, yang akan digunakan hanya untuk mendukung album RAIN EFFECT. Kami harap akan banyak fans yang berpartisipasi seperti yang pernah kita lakukan untuk R2B dan proyek amal lainnya. Kontribusi dapat dilakukan melalui PayPal.  Account PayPal  : heidi.shanghai@hotmail.com

Kami juga endukung grup kontribusi yang dijalankan oleh fansites pribadi.

Saya akan mengumumkan semua kontribusi saat pembayaran telah diterima. Kontribusi akan dikonversi dalam mata uang WON dan akan ditransfer kepada Cloud Executive. Saya juga akan mempersiapkan daftar para kontributor dan menyampaikannya kepada Cloud  Executive  untuk laporan.

Apabila kalian punya pertanyaan, silakan menghubungiku di  raincloudworld@gmail.com


Terimakasih atas dukungan kalian !
No comments:

Post a Comment